Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

LUN - Leg, udvikling og nærvær

Vores pædagogiske profil tager afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi som handler om hvordan vi kan støtte barnet i dets følelsesmæssige, personlige og sociale udvikling. I praksis betyder det bl.a. at vi er nysgerrige på hvorfor barnet gør som det gør i en given situation. Vi reflekterer over personalets egen indflydelse på, at det går som det går i en given interaktion med ét barn eller en gruppe af børn. Helt konkret arbejder vi med LUN – leg, udvikling og nærvær. Dette bruges i hverdagen, både som planlagte lege i grupper, som 1-1 LUN, hvor én voksen leger med ét barn og i det vi kalder ”hverdags-LUN” dagen igennem. I alle tilfælde søger vi at skabe mødeøjeblikke, som styrker relationen mellem barn-voksen, barn-barn og voksen-voksen.

LUN lege tager udgangspunkt i fire dimensioner: Omsorg, struktur, engagement og udfordring. Reglerne er: Vi skal have det sjovt, vi holder sammen og det skal være rart. Legen tilrettelægges så den bedst muligt retter sig mod barnets nærmest udviklingszone.

Personalet i Tinsoldaten har mulighed for LUN sparring med hinanden, hvor vi kan tilrettelægge LUN forløb og videreudvikle vores LUN i praksis. 

glædesfyldt leg

Pædagogikken i huset

I Tinsoldaten skal man ikke passe ind i en bestemt ramme. Vi møder alle børn, som de er og ser deres initiativer og intentioner som vigtige. Vi møder barnet ud fra de vilkår, det kommer med og fra. Når vi holder samling, taler børn og personale om de børn der fx mangler fordi de har fri. Derved mærkes, at vi er i et fællesskab som det enkelte barn er en betydningsfuld del af. Vi arbejder med at fremme barnets dannelse igennem en anerkendende tilgang. Udgangspunktet i vores arbejde er, at barndommen har en værdi i sig selv. 

Læs mere om alt dette i vores vedhæftede pædagogiske læreplan for Tinsoldaten.

Evaluering af arbejdet med den styrkede læreplan

Alle dagtilbud i Ringsted Kommune har i foråret 2021 evalueret arbejdet med den styrkede læreplan med fokus på to udvalgte indsatsområder. 
Det ene tema er leg og læring, som er en kobling af to af områderne i det fælles pædagogiske grundlag og det andet tema er kommunikation og sprog, som er ét af de seks læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan. Begge evalueringer fra Tinsoldaten er vedhæftet herunder.

I foråret 2023 har vi evalueret hele vores pædagogiske læreplan. Denne er vedhæftet herunder.