Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er vi?

Vi er en aldersintegreret daginstitution, der har det særlige tilbud, at vi også kan tilbyde pasning aften og nat. Vi har ca. 75 børn i alderen 0- 6 år. Derudover kan SFO-børn også benytte aften- og natordningen. 

Åbningstider:

Mandag til torsdag 6.30- 17.00

Fredag 6.30- 16.00

Der kan tilkøbes morgenmodul fra 6.00-6.30

Aftenbørn:

Mandag til fredag 6.30 - 20.00

Der kan tilkøbes morgenmodul fra 6.00-6.30

Natbørn:

Mandag kl. 6.00 til fredag kl. 22.00.

Lukkedage i 2024 findes på Ringsted kommunes hjemmeside: https://ringsted.dk/da/borger/boern-unge-familie/lukkedage-i-institutioner-og-dagpleje

Vi har 5 grupper samlet under ét tag:

Rekrutter: 0- ca. 2,8 år

Basser: 0- ca. 2,8 år

Krudtugler: ca. 2,8- ca. 4 år

Frømænd: ca. 2,8- ca. 4 år

Krudttønder: ca. 4 – skolestart     

Aldersopdelingen er valgt ud fra, at vi finder det væsentligt at kunne målrette pædagogik og aktiviteter ud fra børnenes alder og modenhed.

tinsoldaten

Personalet:

Vi har en engageret, fleksibel og velfungerende personalegruppe, som løbende udvikler pædagogikken både i forhold til dag, aften og nat.

Huset har over 60% uddannede pædagoger. Herudover har vi velkvalificerede medhjælpere.  

Vi har løbende praktikanter, seniorjobbere og medarbejdere i løntilskud. Se vedhæftet praktikstedsbeskrivelse.

Modtagelse:

Det har stor betydning for os, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn hos os. Vi ønsker, at hele familien bliver godt modtaget i Tinsoldaten og er opmærksomme på, at personale og forældre fra starten afstemmer gensidige forventninger.

Når dit barn er indmeldt i Tinsoldaten, aftaler vi sammen hvordan indkøringen skal være. 

Ønsker du en rundvisning i huset kan du kontakte leder Stine Maj Jakobsen på tlf. 57627136 /25230430.

Øvrige tlf. nr: Vuggestuen: 41770278 Børnehaven: 57628948 Fællesmobil: 20936934.